ODCIENIE BARW
Anna Zimna-Węgielska

Móc wznieść się wysoko
Ot tak jak ptaki
Poczuć powiew wiatru
Przestrzeni odległej
Myśli ich poznać
W lotkach skrzydeł
Jak żagle białe dryfując
Na jeziorach
Obierają kurs
Poza horyzont
Dotrzeć do czasu
W kolorze tęczy
Do królestwa w labiryntach
Bezmiaru drogi
Po nowe kroki
W datach kalendarzach
To nasza scena
W darze  losu
My jego aktorami
Posiąść kanwę
Tkaną
Naszym czasem
Obrazu bycia
Przeznaczenie
Odnaleść czas
Który idzie obok nas
Trzymając za rękę
Tysiące zdarzeń
Wita każdym
Nowym krokiem
Ty jesteś w nim
Przyjacielu
W kolorze bieli
Zapukaj
Otwieram drzwi domu
Podając dłoń
Do wspólnego rejsu

Comments

comments