ZMIENNOŚĆ
Anna Zimna-Węgielska

Łatwo jest słowem
Kogoś zranić
Jutro staje się wczoraj
Wpadając w marazm

Łatwo dobrym słowem
Dodać skrzydeł
Do kiedyś

Przeplatane byciem
Szacunkiem
Dobrocią

Czyjeś nadzieje
Co tlą się w obłokach
Jak przyjazne dłonie

Nie ma wczoraj
I jutra
To zmienna pora

Jest dziś i nasza droga
Po małe zdobycze

Witając nowe daty
Nie licząc godzin
W dążeniu by móc
Podążać do
Klejnotu duszy
Przyjaznej dłoni

Comments

comments