Na długowieczność
Danuta Gościńska

Tereniu te piękne twoje słowa
Towarzyszą mi i w moim życiu.
Życzę Tobie zdrówka
I błogosławieństwa Bożego
Na następne lata.
Danuta Gościńska
AD 2019-09-04

Przyjmuj z pokorą co los Ci daje,
i nie narzekaj.
Wtedy rano z uśmiechem wstajesz.
Pogodny dzień Cię czeka.
Życie Ci samo tekst napisze.,
Jaką masz rolę w nim grać.
Wtedy z szeregu wychylić się możesz,
A kiedy do przodu pchać.
I widzieć piękno w około,
mieć umiar w jedzeniu i piciu.
Słuchać ptaków śpiew, czuć zapach ziemi.
Zawsze być czynnym w życiu.
Ale to wszystko trzeba stosować.
I w tym jest całe sedno.
Życia nie należy maglować,
Bo ma się tylko jedno.

Teresa Januchowska

odpowiedz do wiersza…

Ja magluję, ja się wściekam.
na czas uciekający.
Papier znosi cierpliwie,
komputer wspomaga idealnie.
Ty radzisz nie maglować,
bo się ma życie jedno,
a ja mówię trzeba walczyć
o przeszłość i przyszłość.
Ja magluję, ty nie maglujesz.
Ja się wściekam, tyś spokojna.
Ja maluję, Ty szukasz cienia…
Twoje życie spełnione,
ja szukam jeszcze drogi.
Żyjemy w jednym mieście,
mając różne wspomnienia i wzruszenia.
Ja magluję Tyś pogodna.
Po wymaglowaniu, po wygładzeniu,
zużytych wzruszeń, abecadła życia.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej
5 września o 00:26
4 września 2019 roku w gościnnych progach Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka odbyła się promocja tomiku wierszy Teresy Januchowskiej, wydanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej. Wiersze, poświęcone w większości naszemu miastu ilustrowane są pracami plastycznymi autorki

Comments

comments