szukam
Danuta Gościńska

Szukam delikatnych cieni

Szukam ulicy,
którą już dawno zmieniono…
Szukam domu,
który już dawno wyburzono.
Szukam ludzi których,
dawno już zapomniano.
Ktoś mnie woła?
Odwracam się…
szukam swego cienia.
Ktoś mi mówi,
że mam szukać na innej planecie.
Pytam o ludzi którzy tu byli,
oni też byli z innego świata.
Pytam czy wrócą?
Stamtąd już się nie wraca.
Zostają tylko wspomnienia i cienie.

Comments

comments