Skrępowanie
Ewelina Zdziechowska

Od lat skrępowany
każdy młody człowiek
by z życia innych
nie zrobić ofiary.
W każdym swoim czynie
czy też poszczególnym słowie
pomóc drugiemu
w bezmiarze wiary
w niego samego
jego miłość i dobroć
oddanie dla całej społeczności
w to, że nie skrzywdzi,
nie wykorzysta
naszej pomocy i uczciwości.
Starając się o dobre swe imię
daje dobry przykład innym
aby w ostatniej swojej godzinie
nie odczuwać ciężaru winy.

Comments

comments