Marcin-Jodlowski poetaNarodowy Bóg (felieton 5)
Marcin Jodłowski

Szanowni Państwo!

Niewiele jest narodów takich jak Żydzi, którzy w sposób bezpośredni wiążą swoją historię z partykularną i ściśle narodowa religią. Trzeba jednak powiedzieć, iż większość nacji uznaje, że ich los jest jakoś szczególnie chroniony przez bóstwa. Niewiele jest takich, które nie mieszałyby do swojej narracji Najwyższego i nie mniemały o sobie, że w planach stwórcy wszechświata mają do odegrania jakąś specjalną rolę. Religioznawcy wyodrębnili specjalny proces tworzenia się wielu narodów opierających się na „przymierzu” i stwierdzają, że duża ich liczba ukonstytuowała się dzięki przekonaniu, że muszą być wspólnotą, bowiem taka jest wola Boga. Szczególnie dotyczy to Żydów, ale także i innych narodów, które zaangażowały się reformację, co pozwoliło dosyć szybko wygenerować procesy budujące tożsamość, odrębność od innych. Efekty takiego myślenia znamy z historii oraz z czasów nam najbliższych.
Ot, co…

Comments

comments