Każdy artysta, poeta, malarz, aktor ma swój świat. Świat uczuć i emocji.

Mogłem tego doświadczyć uczestnicząc w plenerze Stowarzyszenia Autorów Polskich oddziału Kołobrzeskiego w Kazimierzu Dolnym. W przepięknej scenerii towarzyszyły spotkania autorskie, odczyty, prelekcje, spektakle, monodramy sceniczne. Wymiana doświadczeń, dzielenie się twórczością pomagały nakreślić i spojrzeć na świat przez pryzmat – może bardziej duchowy. Z żalem stwierdzam, że nie mógł uczestniczyć w plenerze prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich o/ Kołobrzeg Marian Jodłowski z przyczyn od siebie niezależnych. Komisarz pleneru poeta i krytyk literacki Stanisław Nyczaj prowadził w ciekawy sposób Biesiadę Literacką w Miejskim Domu Kultury w Kazimierzu Dolnym pt. „Miłość Jest Wszystkim”. Okazał się świetnym organizatorem naszego czasu wolnego. Spotkanie z poetą, literatem, lekarzem, podróżnikiem p. Maciejem Andrzejem Zarębskim, który z zaangażowaniem opowiadał o „Matecznikach Polskości”, było kolejnym punktem spotkania plenerowego.

Twórczość poetów:
1. Zofii Jastrzębska
2. Hanny Fołtyn
3. Zofii Walas
4. Bożeny Daniłowicz
5. Reginy Blicharz
6. Barbary Pasierb – Jezierskiej
7. Ireny Posiewko
8. Leszka Mariana Sobolewskiego
9. Jerzego Wróblewskiego
10. Alicji Kayzer
11. Ewy Bugajewskiej – Grygiel

a także satyry i fraszki Henia Kamińskiego dodawały spotkaniom skrzydeł i splendoru. Uzupełnieniem spotkań był przepiękny głos solistki p. Małgorzaty Siemieniec, prezentującej piosenki Hanki Ordonównej, Ireny Jarockiej, Ałły Pugaczowej, Anny German. Odbył się także interesujący wykład p. profesor Marii Szyszkowskiej na temat wiary pt. „Istnieje również piękny świat obok komputerów” w Kawiarni Ewelina w Nałęczowie. Takie również spostrzeżenia padały na spotkaniu z panią profesor. Szkoda tylko, że tak mało młodych ludzi garnie się do takich stowarzyszeń. Może to my, bardziej doświadczeni powinniśmy dzielić się swoją miłością do sztuki i przybliżać tę młodzież do poezji. Obrazy malarki p. Barbary Pasierb – Jaworskiej towarzyszyły naszemu plenerowi, tworząc swoisty klimat barw i kształtów. Leszek Sobolewski swoją twórczość poetycko – sceniczną zaprezentował wraz z poetką, aktorką Ireną Posiewko, w spektaklu integracyjnym w szkole podstawowej w Kazimierzu D. w towarzystwie uczestników pleneru literackiego oraz młodzieży szkolnej. Poprzesz takie spotkania zyskujemy kolejne bogate doświadczenie duchowe i emocjonalne. Po takim plenerze literackim, mamy motyw do nieco innego patrzenia na nasz świat poprzez niebanalne strofy poezji, które na pewno będą miały wpływ na naszą twórczość.

Uczestnik spotkania: Leszek Marian „LESz” Sobolewski – poeta, dramaturg, aktor
29 września do 06 października 2019 rok

Comments

comments