Grażyna Perlińska poetka, wiersze, poezja. KołobrzegMiędzy wierszami-indyferentnie
Grażyna Perlińska

wszystko jest słowem
(ja, ty, on)
słowo-myślą
dobro, piękno, prawda
– transcendentalna triada
i alternatywne
zgiełk – wrzask,
samotność – cisza
głośne wyrażanie myśli
i mowa ciszy – milczenie
piękne, dostojne, wymowne…
mimesis – to nie wszystko,
chcę czegoś więcej…

Comments

comments