Muzyka
Helena Szymko

Muzyka – wprawia nas
w odczucia harmonii brzmienia
to przesłanie niebios
współgrające z naturą
kojąc smutek radość wyzwala
gamą dźwięków wybrzmiewa
ta melodia życia
jednoczy nas z Bogiem

swawolną wichurą
cichym szumem wiatru
trzepotem ptasich skrzydeł
radosnym ich świergotem
grającym deszczem na szybach
górskich potoków łoskotem

poszumem traw wiosennych
łanami zbóż na wietrze
unosi się ponad nami
i otacza nas zewsząd
ukrytą w przyrodzie
wchłaniamy z powietrzem
muzyka to oddech Boga
którego czcimy i kochamy
a muzycy – zesłańcy niebios
których podziwiamy

Comments

comments