MARIA
Izabella Teresa Kostka

MARIA (tekst oryginalny w języku włoskim załączony)

Twe oblicze
pozbawione korzeni jak martwe drzewo oliwne,
wykrwawione od płaczu obdartego z miłości,
spoczywasz nieruchoma pod smutnym welonem
zerwanym w krzyku desperacji.

Nie ma jutra na mrocznej Golgocie
ocienionej ołowianym ziemskim terrorem,
Twoje palce uczepiają się błota
szukając Syna,
jego ostatnich śladów.

W żałobie pozostaniesz na każdej ziemi
odporna na symbole jakiejkolwiek wiary.

Bądź błogosławiona w twym matczynym bólu!

MARIA

Il tuo volto
sradicato come un morto ulivo,
dissanguato dal pianto privato d’amore,
t’adagi inerte sotto un triste velo
strappato dall’urlo della disperazione.

Non c’è un domani sul cupo Golgota
adombrato dal piombo del terrore terrestre,
le tue dita s’aggrappano al fango
in cerca del Figlio,
della sua scia.

Luttuosa rimani in ogni altrove,
immune ai simboli di qualsiasi fede.

Benedetta tu sia nel materno dolore!

Izabella Teresa Kostka
Tekst oryginalny w języku włoskim należący do zbioru włosko – polskiego „Si dissolvono le orme su qualsiasi terra / Rozmywają się ślady na każdej ziemi” Wydawnictwo CTL Livorno, Włochy 2017.
Prawa zastrzeżone

Comments

comments