DZIĘKCZYNIENIE
Kazimierz Surzyn

Gdy dzień nowy zaczynam
oddaję w cichej modlitwie
w ręce Boga swe sprawy
proszę o dobre wybory

Kiedy kończę dar dnia
dziękuję rachunkiem sumienia
krytycznie patrzę na siebie
z nadzieją na jutro ładne

Uwielbiam te rozmowy
są owocem żywej wiary
co wszystko przezwycięża
i daje wewnętrzną radość

Comments

comments