DZIELMY SIĘ UŚMIECHEM
Kazimierz Surzyn

Bo samopoczucie poprawia,
jest marką zdrowia, radości,
światła, pokoju, szczęścia
przebaczenia przyjaźni.

Dzielmy się uśmiechem
z każdym człowiekiem,
niech razem z ustami
śmieją się oczy, serca,
dusze i wokoło ludzie.

Uśmiech jest ważniejszy
od słów miliona,
umila prozę życia,
świat na lepsze zmienia.

Od śmiechu pogodnieją,
młodnieją nam twarze,
moją wielką nagrodą
jest uśmiech żony, dzieci,
wnuczki i tych wszystkich
co spotykam na drodze.

Comments

comments