FOTOGRAFIA
Kazimierz Surzyn

kompozycja między słowem
mówionym a pisanym
piękno samo w sobie
głębia uczuć niepowtarzalna
malowana rzeczywistością
służyć ma pokoleniom
tutaj wszystkie cienie
są oświetlone balują
w rytmie serca
bliskością emocjami miłością
co mają szansę trwać wieki

Comments

comments