MAŁY KSIĄŻĘ
Kazimierz Surzyn

Zza gór i oceanów
przybył mały książę
dokonał wielu cudów
legendy o nim krążą

Służył dobrym ludziom
dodawał blasku dniom
nie w przepychu w złocie
lecz w wolności kwiecie

Wprowadził suwerenność
bezrobocie znacznie obniżył
przyznał wolnorynkowość
i zmaganiom ludzkim ulżył

Comments

comments