MĘCZENNICY
Kazimierz Surzyn

Księża Męczennicy
ze Świadectwem Wiary
Boga Wysłannicy
z cierpieniem bez miary

Z białymi różami pokoju
z tarczą zwycięstwa
nieugięci w boju
o przywrócenie człowieczeństwa

Maksymilian Maria Kolbe Roman Sitko
Kazimierz Sykulski Józef Jankowski
Marian Skrzypczak Józef Kowalski
Zygmunt Sajna Włodzimierz Laskowski
Stanisław Pyrtek Piotr Edward Dańkowski
Władysław Goral Stefan Grelewski
Jerzy Popiełuszko Zbigniew Strzałkowski
Roman Kotlarz Jan Czuba
Michał Tomaszek Robert Gucwa
Stanisław Suchowolec Sylwester Zych
Stefan Niedzielak Józef Jamróz
i setki innych księży męczenników..
Ojczyzny naszej Proroków

W Chrystusie dopełnionych
w chwale nieba wyzwolonych
wzorców dla pokoleń
dla póz ludzkich wcieleń

( I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Poetyckim i Literackim
” O autentyczną wiarę” i ” O ludzkie serce człowieka” w Mszanie Dolnej,
20 czerwca 2019 roku)

Comments

comments