SONDERAKTION KRAKAU
Kazimierz Surzyn

Perfidna akcja wyniszczenia
polskiej inteligencji – profesorów,
zorganizowana przez Niemców
w okupowanej wówczas Polsce.

Kwitnący kwiat nauki – męczennicy
niezłomni w służbie narodowi,
podstępnie za nic aresztowani,
potem we Wrocławiu więzieni,
a następnie do obozów wywiezieni
w Sachsenhausen i Dachau.

Tułaczka, moralny i fizyczny terror,
jakiemu ich poddano, głód, zimno,
brak lekarstw – spowodował okrutną
śmierć wielu z nich. Pamiętajmy!

Comments

comments