WIOSENNY ZAPAŁ
Kazimierz Surzyn

W różnych odcieniach
zielonej przestrzeni,
w odrodzeniu, płodności
uspokojeniu, siłach witalnych
w marzeniach i czynach,
bezkonfliktowości, przyjaźni
stałości uczuć, miłości.

Czasem o cudowności wiosny
piszę wiersze ale najlepiej
czuję ją na środku łąki,
pośród zapachu kwiatów,
w lesie gdzie drzewa, ptaki,
wiatr, dają koncerty wielkie,
ściskające za gardło i serce,
godne światowych estrad,
na rozdrożu pól malowanych,
w słońcu co ogrzewa mi twarz,
w ogrodzie barwnych dywanów,
w sadzie pośród pąków uroczych,
co owoce zrodzą latem i jesienią.

Comments

comments