WOŁANIE
Kazimierz Surzyn

Wołam
o pokój
na świecie
o wolność
dla narodów
podbitych
ujarzmionych
o sprawiedliwość
dla nich
wołam

proszę
i błagam Panie
pomóż
pokój
wolność
sprawiedliwość
na ziemi
ocalić

Comments

comments