WOLNOŚĆ
Kazimierz Surzyn

Jestem człowiekiem wolnym
więc nie muszę walczyć kłamać
jestem człowiekiem szczęśliwym
więc o szczęściu nie muszę dumać

Miłość prawdziwa taka bez sekretów
sprawia że jestem wolny wewnętrznie
chociaż dwie wolności kochanków
przeradzają się w słodkie zniewolenie

Wolnością nie jest nigdy samowola
wolność to pełna odpowiedzialność
to nie tak że liczy się tylko moja wola
lecz to na co pozwala praworządność

Wolność słowa gwarantuje konstytucja
ale nie daje tobie prawa do znieważania
podstawą wolności jest odwagi afirmacja
także do tego by postawić ograniczenia

Comments

comments