WRAŻLIWI LUDZIE
Kazimierz Surzyn

zasmakowali porażki,
gorycz bólu poznali,
po stracie bliskich
wyszli z mroków
nicości na prostą,
cierpienie pokonali,
więcej widzą i słyszą
rozumiejąc życie

współczują innym
niosąc pomoc pokornie,
świat naprawiają
prawdą i uczciwością,
gorliwie kochają
całą głębią serca

Comments

comments