Zarząd Główny Stowarzyszenia Autorów Polskich w Warszawie i Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie ogłasza IV Międzynarodowy konkurs literacki pod tytułem „Święty Jan Paweł II Apostoł Miłosierdzia – Patron Rodziny”

Regulamin

1. W konkursie może wziąć każdy, niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania
2. Utwory w dowolnej formie opatrzonym godłem winny być poświecone św. Janowi Pawłowi II, nie więcej niż trzy, każdy w 3 egzemplarzach.
3. W załączonej kopercie winny znaleźć się: Adres zamieszkania, nr. telefonu, e-mail i krótka biografia autora.
4. Utwory prosimy nadsyłać na adres:

Sanktuarium św.Jana Pawła II Krakowie
36 – 610 Kraków ul. Totus Tuus 32
w terminie 30 kwietnia 2018 roku

5. Laureatów wyłonionych przez zacne jury, pod przewodnictwem znakomitego Poety i pisarza Ernesta Brylla, powiadomimy specjalnym zaproszeniem do udziału w finalnych uroczystościach, podczas których znani aktorzy będą recytować nagrodzone prace. Uroczystość wzbogaci zespół „MAZOWSZE”.
6. Uroczystości finalne odbędą sie w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie w maju 2018 roku.

Zapraszamy członków Stowarzyszenia Autorów Polskich o/ Kołobrzeg do wzięcia udziału w konkursie.

Comments

comments