Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza, organizuje siedemnastą edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Cypriana Kamila Norwida.

Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk literackich, do związków i stowarzyszeń twórczych, a także do poetów nie zrzeszonych.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród, nastąpi 19 maja 2019 roku w Pruszkowie, podczas uroczystego spotkania autorów.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszym Konkursie.

REGULAMIN – warunki Konkursu
1. W otwartym konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni, a także poeci będący członkami stowarzyszeń i związków twórczych.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie organizatorowi *trzech wierszy wydrukowanych w języku polskim, w pięciu egzemplarzach, nigdzie nie publikowanych i nie nagradzanych:
– jeden wiersz o Norwidzie lub inspirowany jego życiem, twórczością, bądź stylem;
– dwa wiersze o tematyce dowolnej,
*każdy utwór opatrzony godłem (takim samym godłem powinna być opatrzona koperta zawierająca dane autora). Godła w formie graficznej dyskwalifikują autora..
Organizatorzy nie przyjmują rękopisów. Mile widziane prace dodatkowo na nośnikach elektronicznych.
3. Termin nadsyłania utworów mija z dniem 10 marca 2019 r.
4. Oceny nadesłanych utworów dokona profesjonalne JURY powołane przez organizatora.
5. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów oraz zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej publikacji.
6. Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi 19 maja 2019 roku.
7. Laureaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach obrad .
8. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
9. Odbiór nagród i wyróżnień finansowych wyłącznie osobisty podczas uroczystego Finału.

NAGRODY
I nagroda – 2000 PLN, II – 1000 PLN, III – 500 PLN,
oraz pięć wyróżnień po 300 PLN.

ADRES ORGANIZATORA
Książnica Pruszkowska im. H. Sienkiewicza
ul. Kraszewskiego 13
05-800 Pruszków
(z dopiskiem „NORWID”)

Comments

comments