Przemijający czas
Krzysztof Kowalski.

biegnę przed siebie
w przestrzeni czasu
pragnę obudzić uśpiony księżyc
aby oświetlić drogę
zagubioną sprzed lat

chcę zaznaczyć historię na nowo
i wznieś się na niebie w obłokach

aby spojrzeć w odbicie lustra
i w postać którą kiedyś widziałem
zatrzymując pędzący czas
i zegar jego wskazówki
aby pozostawić ślad
zaznaczając na kartce tamte dni
i chwile które już nie powrócą.

Comments

comments