Chrystus nauczający w Kafarnaum (Maurycy Gottlieb)
Krzysztof Rębowski

Judaizm i chrześcijaństwo
znakiem pojednania

Chrystus przemawiający
w Kafarnaum ozdobiony
chrześcijańskim nimbem

Obojętne twarze słuchaczy
zapatrzonych w siebie
bezradność uduchowionego
malarza

Comments

comments