Portret Elizy Parneńskiej (Stanisław Wyspiański)
Krzysztof Rębowski

Nieśmiałość błądząca
po bezdrożach
labiryntu

Piętno
odbite na twarzy
zalęknionej Madonny

Comments

comments