Portret oficera (Witkacy)
Krzysztof Rębowski

Oficer Pułku lejbgwardii
elity carskiej armii
znany z nazwiska i imienia

Jan Rembowski
tajemniczy przodek
w elitarnym mundurze

Zaciągający się papierosem
w witkacowskim
stylu

Sportretowany
na dzień przed ważną bitwą
bez strachu na twarzy

Comments

comments