Chwasty
Marian Jedlecki

Wiecznie zajęci
poszukiwaniem Graala
co wygładzi grzechy
nasze
zapominamy że
on w nas samych

nie otwieramy
tajemnych drzwi duszy
skazani na tanie
sekretne spojrzenia
piasek w sercach
i burze emocji
z trwogą w pląsie
szalonym
kołuje wiatr i dmie
w falszywy róg
historii

będziemy znowu
chwastami
w rozległym ogrodzie
Historii

Comments

comments