Wymiary
Marian Jedlecki

Wymiary

Moje światy
mają cztery wymiary
ale i tak jest za ciasno
znalazłem i piąty wymiar
miłość niewdzięczną –
na wschód od Edenu
na miłość boską

Comments

comments