Dusza…
Alicja Kayzer

Dlaczego
moja dusza
w moim ciele
zamieszkała
A gdyby
w Twoim była –
czy kształt
ten sam by miała?

Comments

comments