Jedno słowo III
Maciej Jackiewicz

jedno słowo
tak często
rani serce
duszę nieśmiertelną kaleczy

zabija fałszywym śmiechem
i wszystko co było czyste
staje się od razu grzechem

jedno słowo
tak rzadko
ból uleczy
i plany Thanatos zniweczy

bo kiedy powraca życie
w każdym oddechu
nadzieja się budzi z pośpiechem

jedno słowo
które ukołysze
do spokojnego snu
który nadejdzie w końcu i tu

bo gdy noc nadchodzi
razem z gwiazdami
wielbić będę ciszę

jedno twoje słowo
z niewidzialnych ust wypowiedziane
przytulę się doń na nowo
pozostanę
kochając kochany

jedno moje słowo
napisane starym piórem
sympatycznym atramentem

wtenczas
wersy policzę któryś raz
za które
dzięki zawsze składam
z każdym życia momentem

za każdą strofę
dam wszystko
poezjo magiczna
cudowna królowo

tobie oddaję
nieśmiertelny czas

Comments

comments