Kontrowersje
Natalia Skorupa

Śmieszna demokracja
zawzięcie zaszywa
usta
pięknej sztuce.

Kobieta z bananem
podczas konsumpcji
została zakazana w naszym
pięknym, wolnym kraju.

Jak za komuny
zębiska cenzury
wgryzają się w szyję
artystów
i odbierają nam
wolność słowa.

Comments

comments