„Rozważania XLVIII: o starzeniu się lub nie”
Robert A. Dyduła

Ostatnimi czasy ogarnia mnie nostalgia
Wspominam przeszłość i przeżycia
Rodzi się wówczas w mojej głowie
Niepokojące pytanie
Czyżbym się starzał
Ucieczką do przeszłości
Staram się zapomnieć o codzienności
Nikomu nie zadałem tego pytania
Zadaję je sobie i obserwuję otoczenie
Szczególną uwagą obdarzam młodszych
Dostrzegam wówczas że
Znacznie młodsi ode mnie ludzie
Uciekają do przeszłości
Wspominają i cieszą się tym
Zatem nie jestem sam
Ponadto oni są młodsi
Stwierdzam zatem jednoznacznie
Wspominanie nie jest równoznaczne
Starzeniu się
Jest to raczej kultywowanie historii
Wspieranie pamięci
Jakże wiele zapominamy
Dopiero gdy wspominać zaczynamy
Powracają obrazy historie chwile
Pojawiają się dźwięki zapachy i smaki
Jakże to piękne
Niezapomniane chwile

DyRo
Kołobrzeg
26 marca 2015 roku
„Katakumby”

Comments

comments