INRI / w przypomnieniu postrzeżeniu cierpienia /
Teresa Klimek Janota

Czy jednak myśl prawdziwa
staje się pośmiewiskiem?

Może też słowo najczystsze dopuszczone
na śmiercionośny krzyż

Czas mija
kat spragnionemu podtyka gąbkę z octem
tupie wzburzony tłum
lecz kto dziś tłumu słucha?
Spowity monarszym płaszczem
król samozwańczy
on jeden zda się przemawiać
choć tak naprawdę milczy

Krucyfiks zamiast pytań – krzyż zamiast odpowiedzi
i tabliczka umieszczona ap’aut z podaniem
zmyślonej winy

A On jakby we mnie wciąż trwał i zda się nie przemijał?

Tam na tym świętym drzewie z wolna prawda wypływa
zawsze i wciąż ta sama – nienaruszona przez czas
wiatr odsłania tabliczkę z niepewnym skrótem
łacińskim

-INRI domniemane królewskie roszczenie

A jednak Król jest prawdziwy i wszelkie akty wiary
w postrzeżeniu boskiego cierpienia czas by się przygotować
na odkupienie swych win
kroplą krwi przybitą
do krzyża

Comments

comments