Non sequitur
Teresa Klimek Janota

Więc upiera się pan przy tym że gdybym
nie posadziła róż w pana ogrodzie
byłby tu mlecz nieczuły
od ponad pół wieku

nie znam lepszego określenia dla paradoksu
dowodzi pan uparcie że bez róży nic intymnego
nie mogło się wydarzyć we
wszechświecie
w konkluzji sofizmatu ten „chwast”
znaczy tyle co lekkość jaką możemy mieć
w sobie zaledwie po dotknięciu

przeżyjmy to jeszcze raz choćby po to żeby
ulec zachwytom jakie niosą dmuchawce
serce nie dowodzi żadnej innej
nieskończoności

5.06.2019

(Non sequitur łac. błąd wnioskowania)

Comments

comments