Opowieść po odebraniu bodźca
Teresa Klimek Janota

chciałeś mi opowiedzieć o sobie
mówisz – jestem samotny
rozkładasz swój stan coraz bardziej przewlekle
na głoski i sylaby
tymczasem mówienie wymaga połączenia dźwięków
na wielu poziomach w jakąś logiczną całość

ból mieści się w rozerwanym wyrazie sa-mot-ność
a pamięć w tysiącach głosek

s-a-m-o-t-n-o-ś-ć świadomie określona
rozwija się dość późno

28.02.2019

Comments

comments